Malmö Centrum Företagsgrupp

Ett centralt intresse - i en central företagsgrupp

Välkommen till oss!

Malmö Centrum Företagsgrupp arbetar med att skapa affärsnytta genom att utveckla nätverk mellan medlemsföretagen.

Målsättningen är att sätta medlemmarnas intressen i första rummet. Vi verkar för ett bra företagsklimat i Malmö.

Vi anordnar regelbundet medlemsträffar med olika teman och samarbetar även med övriga företagsgrupper i Malmö. Detta för att vi tillsammans ska utgöra en stark part och för att medlemmarna ska kunna utbyta idéer och tankar samt för att göra affärer.

Läs mer

Aktuellt

Nästa träffVar med på en smygvisning av Icas nya matvarubutik på Hansa
Läs mer >>

Månadens medlem

Holmbergs AB

Holmbergs kombinerar ett stort grafiskt kunnande med avancerad informationsteknik. Vi hanterar både tryckta och digitala medier  och tar ett totalansvar för kundernas informationshantering med kvalitet och service som främsta drivkrafter.

Sponsorer  

Nätverk