Malmö Centrum Företagsgrupp

Ett centralt intresse - i en central företagsgrupp

Välkommen till oss!

Malmö Centrum Företagsgrupp arbetar med att skapa affärsnytta genom att utveckla nätverk mellan medlemsföretagen.

Målsättningen är att sätta medlemmarnas intressen i första rummet. Vi verkar för ett bra företagsklimat i Malmö.

Vi anordnar regelbundet medlemsträffar med olika teman och samarbetar även med övriga företagsgrupper i Malmö. Detta för att vi tillsammans ska utgöra en stark part och för att medlemmarna ska kunna utbyta idéer och tankar samt för att göra affärer.

Läs mer

Aktuellt

Nästa träffVälkommen till extra stämma den 31 maj!
Läs mer >>

Månadens medlem

Bring Citymail

Bring Citymail är specialiserade på distribution av post och brevlådepaket. Vi hjälper företag att framgångsrikt kommunicera och bygga relationer med sina kunder via brevlådan på ett effektivt och hållbart sätt. Bring Citymail är den näst största postoperatören i Sverige och en del av Bringkoncernen som ägs av Posten Norge.

Sponsorer  

Nätverk