Malmö Centrum Företagsgrupp

Ett centralt intresse - i en central företagsgrupp

Välkommen till oss!

Malmö Centrum Företagsgrupp arbetar med att skapa affärsnytta genom att utveckla nätverk mellan medlemsföretagen.

Målsättningen är att sätta medlemmarnas intressen i första rummet. Vi verkar för ett bra företagsklimat i Malmö.

Vi anordnar regelbundet medlemsträffar med olika teman och samarbetar även med övriga företagsgrupper i Malmö. Detta för att vi tillsammans ska utgöra en stark part och för att medlemmarna ska kunna utbyta idéer och tankar samt för att göra affärer.

Läs mer

Aktuellt

Nästa träff

Glad sommar!
Läs mer >>

Månadens medlem

Kognitivt Centrum Södra Sverige AB

Verksamheten leds av Hanna Adler och Björn Adler. Vi är psykologer med mer än 20 års erfarenhet. Vi erbjuder: · Kognitiv Beteendeterapi (KBT) · Ledarskaps-och personlig utveckling (coaching) · Neuropsykologisk utredning · Utbildning och kartläggningsmaterial inom lärandet. Läs mer på: www.kognitivtcentrum.se

Sponsorer  

Nätverk