Malmö Centrum Företagsgrupp

Ett centralt intresse - i en central företagsgrupp

Välkommen till oss!

Malmö Centrum Företagsgrupp arbetar med att skapa affärsnytta genom att utveckla nätverk mellan medlemsföretagen.

Målsättningen är att sätta medlemmarnas intressen i första rummet. Vi verkar för ett bra företagsklimat i Malmö.

Vi anordnar regelbundet medlemsträffar med olika teman och samarbetar även med övriga företagsgrupper i Malmö. Detta för att vi tillsammans ska utgöra en stark part och för att medlemmarna ska kunna utbyta idéer och tankar samt för att göra affärer.

Läs mer

Aktuellt

Nästa träffVälkommen till extra stämma den 31 maj!
Läs mer >>

Månadens medlem

IKC Capital AB

Vår egen väg. För din skull. Ett värdepappersbolag med grund i Fondbytesprogrammet (1999) och IKC Pension (2007). Bolaget ingår i IKC-koncernen med säte i Malmö. Fondförvaltningen bedrivs inom IKC Fonder AB och rådgivningstjänsterna inom IKC Capital AB. Bägge bolag har erforderliga tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.
Erbjudande
Finansiell rådgivning i form av kvalificerad och personlig investeringsrådgivning och kapitalförvaltning. Vi erbjuder även kundanpassade sparande- och pensionslösningar samt riskförsäkringar för privatpersoner och företag.

Sponsorer  

Nätverk