Om företagsguppen

Malmö Centrum Företagsgrupp bildades år 2000. Företagsgruppen har genom åren verkat och verkar för ett bra företagsklimat i Malmö genom informations- och erfarenhetsutbyte och genom att fungera som kontaktorgan till kommun, stat, övriga myndigheter och organisationer samt skola och högskola. Vi arbetar för goda villkor för företag och företagande i Malmö.

Medlemmarna har framfört att möjligheten att nätverka är viktigt för dem. Malmö Centrum Företagsgrupp anordnar därför regelbundet medlemsträffar med olika teman. Dessutom anordnas träffar för ökad kommunikation företagarna emellan och för information om egna företaget. Vi samarbetar även med övriga företagsgrupper i Malmö. Detta för att företagsgrupperna tillsammans utgör en stark part och för att medlemmarna i företagsgrupperna skall kunna utbyta idéer och tankar samt för att göra affärer.

Styrelsen sammanträder 6-7 tillfällen per år för att planera och arbeta med verksamheten i företagsgruppen. Styrelsen har gärna en öppen dialog med medlemmarna om verksamheten i företagsgruppen för att få en så aktiv företagsgrupp som möjligt. Stämma hålls vid ett kvällsarrangemang under de första månaderna varje år.

Skicka till en vän

Övrig info

Vill du titta i Nyhetsarkivet?

Till Nyhetsarkivet!

Nyheter & Aktiviteter

Vi är enade! - Extra stämma den 31 majVälkommen till extra stämma den 31 maj!

Läs mer >>

Aktuellt

Malmö Business Malmö City Planera in frukostmöten! Klicka här!

Bli medlem

Vill du bli medlem i Malmö Centrum Företagsgrupp? Klicka här!