Malmö Centrum Företagsgrupp

Ett centralt intresse - i en central företagsgrupp

Välkommen till oss!

Malmö Centrum Företagsgrupp arbetar med att skapa affärsnytta genom att utveckla nätverk mellan medlemsföretagen.

Målsättningen är att sätta medlemmarnas intressen i första rummet. Vi verkar för ett bra företagsklimat i Malmö.

Vi anordnar regelbundet medlemsträffar med olika teman och samarbetar även med övriga företagsgrupper i Malmö. Detta för att vi tillsammans ska utgöra en stark part och för att medlemmarna ska kunna utbyta idéer och tankar samt för att göra affärer.

Läs mer

Aktuellt

Nästa träffVälkommen till extra stämma den 31 maj!
Läs mer >>

Månadens medlem

Happy Marketing AB

Happy Marketing är en reklambyrå för varumärkesbyggande kommunikation och design. Hos oss är kunderna våra vänner. Uppdragen stora som små. Kreativitet och kvalitet en självklarhet. Engagemang, erfarenhet, känsla och glädje vårt signum. Vi är Happy. Helt enkelt.

Sponsorer  

Nätverk